logo-mini

Biography

Victòria Rovira Casanovas (Sabadell, 1991). Fotoperiodista i dissenyadora gràfica amb títol superior en Gràfica Publicitària i estudis del Grau Multimèdia.

Va iniciar la seva carrera professional com a dissenyadora gràfica i amb 23 anys va començar com a reportera gràfica. Actualment, es troba activa en ambdues professions. 

Des del 2015 fins a l’actualitat, treballa amb l’Agència Cronistas Gráficos (ACG) i l’Agència Pressouth de Quito com a corresponsal de l’Equador a Barcelona i internacional cobrint notícies i realitzant reportatges. Tanmateix, exerceix com a free-lance a altres mitjans, per empreses i realitzant les seves pròpies exposicions.  

Col·labora, juntament amb les Agències ACG i Pressouth, amb AFP Forum; Nurphoto i GettyImages.

Les seves imatges i exposicions han estat publicades a: News Xinhua; News Russia; La Hora Ecuador; Newspaper PUK Media; Kurdsat TV; Mott.pe; Magazine Szerokikadr Nikon; Magazine EyeEm; Newspaper Azhans; His.ua; Veriy; Fhm.nl; d.repubblica.it; Midia Interessante; Fotofaka; Diari Sabadell; El Periódico Aragón; Diario de Teruel; Aragón hoy; Eco de Teruel; Revista temps de Franja; Comarques Nord; Bajo Aragón digital; Time Out; La Vanguardia; Revista Illy.

Ha realitzat tant exposicions individuals com col·lectives a diferents ciutats i ha obtingut diversos premis fotogràfics, entre ells “Premio Enrique Algarra Beca Photon 2018″ i “The 2017 EyeEm Awards” a la categoria de fotoperiodisme. Les seves imatges s’han exposat a institucions com el Museu de l’Estampació de Premià de Mar (Barcelona) o en el Museu Juan Cabré de Calaceite (Aragó). 

Al 2017 ha estat seleccionada per la primera plataforma en línea “Fotografia a Catalunya” que recull de forma conjunta la cultura fotogràfica a Catalunya fruït del Pla Nacional de Fotografia i impulsat pel Departament de Cultura. Ara forma part del catàleg dels fotògrafs imprescindibles de la Fotografia a Catalunya. 

Victòria Rovira (Sabadell, 1991). Fotoperiodista y diseñadora gráfica con título superior en Gráfica Publicitaria y estudios del Grado Multimedia.

Inició su carrera profesional como diseñadora gráfica y con 23 años empezó como periodista gráfica. Actualmente, se encuentra activa en ambas profesiones.

Desde 2015 hasta la actualidad, trabaja con la Agencia Cronistas Gráficos (ACG) y la Agencia Pressouth de Quito como corresponsal del Ecuador en Barcelona e internacional cubriendo noticias y realizando reportajes. Aún así, ejerce como free-lance en otros medios, por empresas y realizando sus propias exposiciones. 

Colabora, junto las Agencias ACG y Pressouth, con AFP Forum; Nurphoto y GettyImages.

Sus imágenes y exposiciones se han publicado a: News Xinhua; News IZ.ru; News Russia; La Hora Ecuador; Newspaper PUK Media; Newspaper Birst; Kurdsat TV; Mott.pe; Magazine Szerokikadr Nikon; Magazine EyeEm; Newspaper Azhans; His.ua; Veriy; Fhm.nl; d.repubblica.it; Midia Interessante; Fotofaka; Diari Sabadell; El Periódico Aragón; Diario de Teruel; Aragón hoy; Eco de Teruel; Revista temps de Franja; Comarques Nord; Bajo Aragón digital; Time Out; La Vanguardia; Revista Illy.

Ha realizado tanto exposiciones individuales como colectivas en diferentes ciudades y ha obtenido varios premios fotográficos, entre ellos “Premio Enrique Algarra Beca Photon 2018″ y “The 2017 EyeEm Awards” en la categoría de fotoperiodismo. Sus imágenes se han expuesto en instituciones como el Museo de l’Estampació de Premià de Mar (Barcelona) o en el Museo Juan Cabré de Calaceite (Aragón).

Al 2017 ha sido seleccionada por la primera plataforma en línea “Fotografía en Cataluña” que recoge de forma conjunta la cultura fotográfica en Cataluña fruto del Plan Nacional de Fotografía e impulsado por el Departamento de Cultura. Ahora forma parte del catálogo de los fotógrafos imprescindibles de la Fotografía en Cataluña.

Victòria Rovira (Sabadell,1991). Photojournalist and graphic designer with degrees in Advertising Graphics and Multimedia studies.

His professional career started as graphic designer but shortly after begin at the graphic journalist at the age of 23. Still active in bought professions.

From 2015 until now works with the Agency Cronistas Gráficos of Quito (ACG) and Agency Pressouth of Ecuador in Barcelona and international correspondent covering news and making reports. Also works as a free-lance in other media and making their own exhibitions.

She collaborates, together the ACG and Pressouth Agencys, with AFP Forum; Nurphoto and GettyImages Agencys.

Their images and exhibitions have been published in: News Xinhua; News IZ.ru; News Russia; La Hora Ecuador; Newspaper PUK Media; Newspaper Birst; Kurdsat TV; Mott.pe; Magazine Szerokikadr Nikon; Magazine EyeEm; Newspaper Azhans; His.ua; Veriy; Fhm.nl; d.repubblica.it; Midia Interessante; Fotofaka; Diari Sabadell; El Periódico Aragón; Diario de Teruel; Aragón hoy; Eco de Teruel; Revista temps de Franja; Comarques Nord; Bajo Aragón digital; Time Out; La Vanguardia; Revista Illy.

She has participated in solo and collective exhibitions in several cities and has won numerous photographic awards, among them “Premio Enrique Algarra Beca Photon 2018″ and “The 2017 EyeEm awards” in the category of photojournalism. His images have been exhibited in institutions such as the Museum of the Estampació de Premià de Mar (Barcelona) or in the Museum Juan Cabré de Calaceite (Aragón).

By 2017 it has been selected by the first platform in line “Photography in Catalonia” that collects together the photographic culture in Catalonia as a result of the National Plan of Photography and promoted by the Department of Culture. Now part of the catalog of essential photographers of Photography in Catalonia.

 

INDIVIDUAL

Exposició fotogràfica “Fèmines”:
· Museu de l’Estampació de Premià de Mar, Barcelona; Espanya (2017)
· Museo Juan Cabré de Calaceite, Aragó; Espanya (2016)

Exposició fotogràfica “Herederos. Rostros de la Habana”:
· Cocteleria Velcro, Barcelona; Espanya (2014)

· Centre Cívic Can Deu, Barcelona; España (2014)
· Centre Cívic L’elèctric, Barcelona; Espanya (2014)
· Centre Cívic de Sarrià, Barcelona; Espanya (2014)

Exposició fotogràfica “No light. No photo” al restaurant Cala Boca de Sabadell; Espanya (2012)

COL·LECTIVA

Exposició de pintura “pop art” a l’Hospital Taulí de Sabadell; Espanya (2011)

Exposició de pintura “SER, ESTAR I SEMBLAR” amb Jesús Led Vives a “Impaktes Visuals” de Sabadell; Espanya (2008)

Exposició col·lectiva de pintura a l’acadèmia de “Belles Arts” de Sabadell; Espanya (2006)

INDIVIDUAL

Exposición fotográfica “Féminas”:
· Museu de l’Estampació de Premià de Mar, Barcelona; España (2017)
· Museo Juan Cabré de Calaceite, Aragón; España (2016)

Exposición fotográfica “Herederos. Rostros de la Habana”:
· Cocteleria Velcro, Barcelona; España (2014)

· Centre Cívic Can Deu, Barcelona; España (2014)
· Centre Cívic L’elèctric, Barcelona; España (2014)
· Centre Cívic de Sarrià, Barcelona; España (2014)

Exposición fotográfica “No light. No photo” al restaurant Cala Boca de Sabadell; España (2012)

COLECTIVA

Exposición de pintura “pop art” al Hospital Taulí de Sabadell; España (2011)

Exposición de pintura “SER, ESTAR I SEMBLAR” con Jesús Led Vives a “Impaktes Visuals” de Sabadell; España (2008)

Exposición de pintura en la academia de “Belles Arts” de Sabadell; España (2006)

SOLO

Photography exhibition “Féminas”:
· Museum Estampació de Premià de Mar, Barcelona; Spain (2017)
· Museum Juan Cabré of Calaceite, Aragón; Spain (2016)

Photography exhibition “Herederos. Rostros de la Habana”:
· Cocteleria Velcro, Barcelona; Spain (2014)

· Centre Cívic Can Deu, Barcelona; Spain (2014)
· Centre Cívic L’elèctric, Barcelona; Spain (2014)
· Centre Cívic de Sarrià, Barcelona; Spain (2014)

Photography exhibition “No light. No photo” at restaurant Cala Boca of Sabadell; Spain (2012)

COLLECTIVE

Collective painting exhibition “Pop art” at Hospital Taulí of Sabadell; Spain (2011)

Painting exhibition “SER, ESTAR I SEMBLAR” with Jesús Led Vives at “Impaktes Visuals” of Sabadell; Spain (2008)

Collective painting exhibition at academy “Belles Arts” of Sabadell; Spain (2006)

Finalista “Premio Enrique Algarra Beca Photon 2018″, 2018, València; Espanya.

Finalista competició global per la fotografia de talents emergents “The 2017 EyeEm Awards” en la categoria fotoperiodisme (EyeEm), 2017, Berlin; Alemanya. 

1r premi en la I edició del concurs de fotografia Mira la rotonda (GROUPNN – Núñez y Navarro), 2016, Barcelona; Espanya.

1r premi en la XX edició del concurs de fotografia Les festes de Sant Antoni, (Espai de fotografia Francesc Català-Roca), 2016, Barcelona; Espanya

1r premi en la I edició del concurs de fotografia Els comerços de Sarrià-Sant Gervasi (Centre Cívic Sarrià), 2015, Barcelona; Espanya

1r premi en la III edició del concurs de fotografia jove VIATJOVE (CIAJ), 2014, Barcelona; Espanya

Finalista “Premio Enrique Algarra Beca Photon 2018″, 2018, Valencia; España.

Finalista competición global para la fotografía de talentos emergentes “The 2017 EyeEm Awards” en la categoría fotoperiodismo (EyeEm), 2017, Berlin; Alemania.

1r premio en la I edición del concurso de fotografía Mira la rotonda (GROUPNN – Núñez y Navarro), 2016, Barcelona; España. 

1r premio en la XX edición del concurso de fotografía Les festes de Sant Antoni (Espai de fotografia Francesc Català-Roca), 2016, Barcelona; España.

1r premio en la I edición del concurso de fotografía Els comerços de Sarrià-Sant Gervasi (Centre Cívic Sarrià), 2015, Barcelona; España.

1r premio en la III edición del concurso de fotografía joven VIATJOVE (CIAJ), 2014, Barcelona; España.

Finalist “Premio Enrique Algarra Beca Photon 2018″, 2018, Valencia; Spain.

Finalist global competition for photography’s emerging talents “The 2017 EyeEm Awards” in the photojournalism category (EyeEm), 2017, Berlin; Germany.

1st prize in the I edition of the photography contest Mira la rotonda GROUPNN (Núñez y Navarro), 2016, Barcelona; Spain

1st prize in the XX edition of the photography contest Les festes de Sant Antoni (Espai de fotografia Francesc Català-Roca), 2016, Barcelona; Spain

1st prize in the first edition of the photography contest Els comerços Sarria-Sant Gervasi (Centre Cívic Sarrià), 2015, Barcelona; Spain

1st prize in the third edition of the contest of young photography VIATJOVE (CIAJ) 2014, Barcelona; Spain